Termeni și Condiții

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

 1. Termeni și condiții reprezintă un acord dintre utilizator și prestatorul serviciilor, compania Linotake, prin care sunt prezentate condițiile și temenii pentru utilizarea website-ului www.linotake.com.
 2. Prin accesarea site-ului web menționat în pct. 1, vă exprimați acordul asupra condițiilor și termenilor de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare, nu accesați acest website.
 3. Scopul prezentului document este acela de a determina modul și regulile de funcționare ale sistemului de rezervări online la restaurant a platformei Linotake.
 4. Atragem atenția că, Linotake își rezervă dreptul de a modifica oricând consideră necesar prezentul document privind termenii și condițiile.

Capitolul II

DEFINIȚII ȘI TERMENI

 1. “Platformă” – versiunea disponibilă a serviciilor Linotake, este în varianta de website www.linotake.com.
 2. “Cont de utilizator” – contul creat de către orice vizitator al website-ului pentru a deveni utilizatorul platformei și de a beneficia de serviciile Linotake.
 3. “Utilizator” – orice vizitator al platformei sau orice persoană care și-a creat cont de utilizator și folosește serviciile oferite de Linotake.
 4. “Prestator de servicii” – Linotake, în calitate de proprietar al website-ului www.linotake.com.
 5. “Servicii ” – serviciile furnizate de către Linotake, utilizatorului prin intermediul platformei.
 6. “Restaurant” – orice unitate listată în cadrul site-ului web în scopul de a primi rezervări din partea utilizatorului.
 7. “Rezervare” – acțiune prin care utilizatorul îl programează și își reține o masă la o dată și oră anumită, cu un anumit număr de persoane la un restaurant ales.
 8. “Acceptare rezervare” – rezervarea este considerată acceptată în momentul în care restaurantul primește rezervarea și o aprobă.  Utilizatorul primind din partea prestatorului de servicii sau restaurantului confirmarea rezervării.       
 9. “Anulare rezervare” – rezervarea este considerată anulată în momentul în care restaurantul primește confirmarea anulării rezervării din partea utilizatorului. 

Capitolul III

DESCRIEREA SERVICIILOR

 1. Website-ul www.linotake.com pune la dispoziție informațiile în scop informativ general și nu garantează exactitatea lor la un moment dat.
 2. Linotake pune la dispoziția utilizatorului diferite tipuri de restaurante, pentru a putea rezerva o masă sau pre-comanda mâncare la restaurant după preferințe.
 3. Utilizatorul este responsabil să verifice personal criteriile restaurantului înainte de a rezerva o masă în unul dintre restaurantele plasate pe website.
 4. Linotake informează că nu poartă răspundere și nu garantează calitatea produselor, serviciilor sau promoțiilor oferite de către terții prezenți pe website.
 5. Accesul și utilizarea paginii Linotake sunt gratuite pentru utilizatorii consumatori ai restaurantului.

Capitolul IV

CONTUL UTILIZATORULUI

 1. Linotake oferă vizitatorilor platformei posibilitatea creării unui cont personal pentru a utiliza platforma și a beneficia de serviciile oferite.
 2. Prin crearea contului de utilizator pe website www.linotake.com, utilizatorii acceptă acești termeni și condiții în prezentul document.
 3. Contul creat de utilizator aparține personal utilizatorului și ultimul este responsabil de confidențialitatea și securitatea datelor de acces.
 4. Contul creat de utilizator nu poate fi transmis către terțe persoane.
 5. La crearea contului de utilizator se va introduce informațiile necesare și obligatorii pentru a fi creat contul cu succes. La introducerea datelor, utilizatorul poartă răspundere de autenticitatea acestor date. Utilizatorul nu are dreptul să introducă date care nu îi aparțin, în caz contrar nu va beneficia de dreptul creării contului de utilizator sau după caz, contul va fi suspendat ori blocat.
 6. În situația în care utilizatorul refuză să furnizeze datele necesare pentru crearea contului de utilizator, acesta nu își va permite crearea contului de utilizator.
 7. În cazul în care ați depistat o utilizare neautorizată sau orice acțiune ilegală în legătură cu contul personal de utilizator, imediat anunțați prestatorul de servicii Linotake la date de contact furnizate.
 8. Contul de utilizator poate fi blocat sau suspendat dacă se atestă încălcări ale acestui acord sau întreprinderea acțiunilor ilegale în legătură cu beneficierea de serviciile oferite.

Capitolul V

PLASAREA REZERVĂRILOR

 1. Rezervările vor fi plasate pe website-ul www.linotake.com, doar prin crearea și înregistrarea unui cont de utilizator pe platformă.
 2. Rezervările înregistrate de utilizatori prin intermediul platformei vor fi confirmate de către restaurantul care a primit rezervarea prin: e-mail, sms sau notificare în cadrul platformei.
 3. Rezervarea mesei la restaurant indică faptul că aveți un acord direct și tacit cu acel restaurantul rezervat. Menționăm că Linotake nu este parte la acest acord, deci nu deține nici o obligație față de dvs. conform acelui acord.
 4. Pentru a face rezervarea este necesar, să aveți capacitatea de exercițiu necesară de a face rezevarea și să dețineți capacitatea financiară de a achita nota de plată în urma consumului în restaurantul rezervat.
 5. Pentru ca rezervarea să fie considerată completă este necesar să primiți confirmarea rezervării din partea restaurantului.

Capitolul VI

ANULAREA REZERVĂRILOR

 1. Utilizatorii sunt responsabili și sunt obligați să respecte rezervările plasate pe platformă.
 2.  În cazul în care utilizatorul platformei ce a plasat rezervarea dorește să anuleze rezervarea sau din anumite motive nu reușește să onoreze rezervarea, este obligat să informeze restaurantul cu privire la anularea rezervării, prin orice mijloc posibil.
 3. Rezervarea poate fi anulată cu cel puțin 90 de minute înainte de ora rezervării, ori în condiții specifice rezervarea se va anula conform termenului menționat de restaurant.
 4. În situația în care utilizatorul platformei nu onorează un numar de 4 rezervări, dreptul său de utilizare a contului de utilizator va fi blocat.

Capitolul VII

RECENZII ȘI COMENTARII

 1. Utilizatorii platformei Linotake au dreptul de a plasa public recenzii și comentarii restaurantului la care au făcut rezervarea. Acordarea recenziilor sau comentariilor restaurantelor la care nu s-a făcut nici o rezervare, nu va fi posibilă.
 2. Restaurantele își rezervă dreptul de a răspunde la comentariile plasate de către utilizatorii platformei.
 3. Conținutul recenziilor sau comentariilor plasate pe platformă de către utilizatori nu trebuie să dețină un caracter ilegal, de amenințare, de denigrare, defăimare, discriminare, intimidare, politic sau comercial. Totodată, nu trebuie să încalce alte drepturi ale terților utilizatori ai platformei sau restaurantelor plasate.
 4. Utilizatorul poartă răspundere de caracterul necorespunzător a recenziilor sau comentariilor plasate pe platformă.
 5. Linotake își rezervă dreptul de a modifica, șterge recenziile sau comentariile care nu satisfac cerințele din pct. 2.
 6. Recenziile plasate pe platformă reprezintă exclusiv opinia utilizatorilor care le-au scris.

Capitolul VIII

PROMOȚII, OFERTE, BONUSURI

 1. Pe durata utilizării platformei aveți posibilitatea să beneficiați sau să luați parte la oferirea diverselor promoții, oferte, bonusuri a diverșilor parteneri sau sponsori care își prezintă bunurile sau serviciile prin intermediul acestui website.
 2. În aceste condiții, Linotake nu poartă răspundere și nici nu are obligații față de promoțiile, ofertele sau bonusurile oferite de parteneri sau sponsori. Aceste relații sunt strict reglementate între utilizator și terța parte.

Capitolul IX

DREPTURILE ȘI  OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are dreptul:

 1. să creeze un cont de utilizator
 2. să elimine contul de utilizator
 3. să beneficieze de serviciile platformei
 4. să plaseze rezervări
 5. să anuleze rezervări
 6. să plaseze comentarii și recenzii
 7. să beneficieze de asistență tehnică din partea prestatorului de servicii Linotake.

Utilizatorul este obligat:

 1. să utilizeze contul de utilizator cu bună credință și numai în scopurile permise de platformă
 2. să introducă informații veridice, actuale, clare
 3. să nu utilizeze informațiile plasate pe platformă în scop personal sau de comercializare
 4. să respecte standardele restaurantului rezervat
 5. să anunțe restaurantul despre anularea rezervării
 6. să plaseze comentarii și recenzii cu respectarea cerințelor enumerate în cap. 7 pct. 3
 7. să nu întreprindă acțiuni care ar putea încălca proprietatea privată a prestatorului de servcii
 8. să nu permită utilizarea contului personal de utilizator terților persoane
 9. să nu utilizeze dispozitive sau servicii destinate să evite masurile tehnice de securitate implementate pentru a controla accesul în platformă
 10. să nu copie, modifice, șterge sau deteriora oricare informație conținută în serverele sau calculatoarele utilizate de către Linotake
 11. să nu utilizeze platforma cu scopul de a încălca drepturile terților sau de a intreprinde orice acțiune calomnioasă, abuzivă, daunătoare sau alte acțiuni ilegale
 12. să nu întreprindă orice altă acțiune prin care s-ar putea crea concurență neloială sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile Linotake (comerciale, de natură intelectuală, drepturi civile etc.)
 13. să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale Linotake.

Capitolul X

RĂSPUNDEREA

 1. Utilizatorul poartă răspundere de cauzarea prejudiciilor aduse în urma utilizării necorespunzătoare a platformei sau întreprinderea altor acțiuni ilegale care ar putea provoca prejudicii. Totodată, Linotake nu poartă răspundere de acțiunile ilegale întreprinse de utilizator care ar putea prejudicia terțe persoane, în urma utilizării platformei.
 2. Linotake nu poartă răspundere în urma serviciilor prestate utilizatorilor de către restaurante prin intermediul platformei.
 3. Linotake nu poartă răspundere de veridicitatea prețurilor, meniului, condițiilor legale de funcționare, datele de contact, fotografii, video ale restaurantului.
 4. Linotake nu poartă răspundere de rezervările neonorate de către utilizator. Primul, reprezintă doar intermediar în procesul de rezervare a meselor în restaurante.
 5. Linotake nu poartă răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate utilizatorului, în situația în care platforma nu funcționează din cauze tehnice sau din oricare altă cauză întemeiată.
 6. Linotake nu poartă răspundere de situația în care rezervarea plasată va fi anulată ori în cazul în care restaurantul este închis sau nu activează, indiferent de motiv.  

Capitolul XI

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Linotake deține toate drepturile și elementele de proprietate intelectuală asupra platformei.
 2. Întregul conținut al website-ului Linotake este protejat de legislația privind drepturile de autor, toate drepturile fiind rezervate.
 3. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea website-ului sunt deținute de Linotake. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului website-ului în alte scopuri decât cele permise, fară confirmarea scrisă din partea Linotake.
 4. Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest website sunt proprietatea Linotake, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.
 5. Utilizatorii se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale Linotake.
 6.  Utilizatorii se obligă să nu întreprindă acțiuni prin care ar putea fi încălcate drepturile de proprietate intelectuală.

Capitolul XII

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Linotake prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Politica de Confidențialitate, în care se explică modul cum datele personale ale utilizatorilor platformei web Linotake sunt procesate și colectate atunci când se utilizează ofertele și serviciile online de pe website-ul www.linotake.com.
 2. Scopul prelucrărilor datelor cu caracter personal este acela de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, prin aplicarea corespunzătoare a legislaţiei naţionale și internaționale cu referire la protecţia şi confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Capitolul XIII

CONEXIUNI CU ALTE WEBSITE-URI

1. Platforma web Linotake poate conține conexiuni sau trimiteri către alte website-uri considerate de Linotake utile în legătură cu conținutul website-ului. În cazul utilizării acestor conexiuni sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor website-uri. Linotake nu poate garanta sau verifica actualitatea sau exactitatea informațiilor prezente pe website-uri ale acestor terți.

Capitolul XIV

ACCEPTAREA ȘI MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 1. Utilizatorul acceptă integral și irevocabil termenii și condițiile în situația când: accesează website-ul www.linotake.com, creează un cont de utilizator acceptând rubrica ”accept termenii și condițiile”, utilizează aplicația pe dispozitiv, plasează rezervări sau întreprinde oricare alte acțiuni menționate în prezentul document destinate realizării scopului platformei.
 2. Termenii și condițiile pot fi modificate unilateral de către Linotake, fără notificare prealabilă. Utilizarea în continuare a website-ului în urma modificărilor va reprezenta acceptarea modificărilor de către utilizator.
 3. Noua versiune a acordului intră în vigoare din momentul publicării pe pagina site-ului web www.linotake.com, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin noua versiune a acordului.
 4. Utilizatorul are dreptul de a refuza să accepte modificările operate în prezentul acord, ca rezultat utilizatorul refuză expres și tacit dreptul de a accesa și beneficia de serviciile furnizate de Linotake.

Capitolul XV

LEGEA APLICABILĂ

 1. Prezentul acord este guvernat de legislația în vigoare a Republicii Modova.
 2. Utilizatorii cunosc că orice încălcare a termenilor și condițiilor prezentate în acest acord reprezintă o încălcare a legii și va fi sancționată conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Capitolul XVI

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 1. Orice litigiu apărut în urma nerespectării acestui acord se va supune spre soluționare pe cale amiabilă sau în caz contrar instanțelor judecătorești competente.

Capitolul XVII

DISPOZIȚII FINALE

 1. Prezentul document intră în vigoare la data de 24.09.2020 și produce efectele juridice începând cu data intrării în vigoare.
 2. Pentru orice informații aferente de utilizarea site-ului web puteți lua legătura la adresa de email: info@linotake.com