Politica de confidențialitate

Capitolul I

INTRODUCERE

 1. Această politică de confidențialitate explică modul în care datele personale ale utilizatorilor platformei web Linotake sunt procesate și colectate atunci când se utilizează ofertele și serviciile online de pe site-ul web www.linotake.com.
 2. Scopul acestei politici de confidențialitate este acela de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, prin aplicarea corespunzătoare a legislaţiei naţionale și internaționale cu referire la protecţia şi confidențialitatea datelor cu caracter personal.
 3. Prezentul document este întocmit în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Legii nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal personal, Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, Convenției Consiliului Europei nr. 108 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

Capitolul II

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele cu caracter personal ale utilizatorului Linotake sunt prelucrate de catre Linotake. Ne puteți contacta prin adresa electronică la info@linotake.com.
 2. Nu suntem obligați să avem un responsabil cu protecția datelor, astfel încât orice întrebare cu privire la utilizarea datelor personale ale utilizatorilor trebuie adresată la datele de contact furnizate în pct. 1.
 3. Linotake operează pe site-ul web www.linotake.com și furnizează serviciile acestei platforme către utilizatori. Pe cale de consecință, Linotake prelucrează o serie de date cu caracter personal care vă aparțin.

Capitolul III

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor se prelucrează în următoarele scopuri:

 • pentru a oferi serviciile platformei web www.linotake.com, respectiv pentru a putea crea rezervarea solicitată
 • pentru a crea cont
 • pentru a identifica utilizatorul
 • pentru adresarea personalizată din comunicare
 • pentru a identifica unic contul creat în platformă și trimiterea de email-uri tranzacționale în ce privește serviciul oferit
 • pentru a valida rezervările efectuate de către restaurante
 • marketing, reclamă, trimitere de newsletter
 • pentru a analiza interesele și preferințele personale în scopul obținerii unui conținut vizat sau o ofertă în acest sens strict limitat la domeniul de activitate a companiei
 • pentru a transmite comunicări comerciale despre produsele și serviciile Linotake
 • pentru a transmite comunicări comerciale despre produsele și serviciile partenerilor noștri
 • pentru a face recomandări de localuri
 • păstrarea securității site-ului web și prevenirea fraudelor.

2. În cazul în care vom intenționa să prelucrăm sau vom prelucra datele cu caracter personal și în alte scopuri, vom informa și/sau după caz să obținem consimțământul, conform prevederilor legale incidente.

Capitolul IV

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele cu caracter personal ale utilizatorului sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale.
 2. În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Linotake va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 133/2011.
 3. Legislația care guvernează, în principal sunt următoarele:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
 • Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
 • Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 25 noiembrie 2011 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal”
 • Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal
 • Convenția Consiliului Europei nr. 108 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal
 • Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Capitolul V

TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM UTILIZÂND PLATFORMA

 1. În conformitate cu Legea nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal personal: ”date cu caracter personal – reprezintă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale”.
 2. În momentul în care vizitați site-ul web www.linotake.com, trimiteți informații tehnice către serverele noastre. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă faceți o rezervare la un restaurant sau dacă vă conectați ulterior folosind un cont la noi pentru a utiliza site-ul web. În fiecare caz, colectăm următoarele date de acces și date de acces web: data și ora vizitei și durata utilizării platformei, adresa IP a dispozitivului dvs, adresa URL de referință (site-ul web de la care este posibil să fi fost redirecționat), subpagini vizitate ale site-ului web sau subsecțiuni ale aplicației, informații suplimentare despre dispozitivul dvs. (tipul dispozitivului, tipul și versiunea browserului, setări, pluginuri instalate, sistemul de operare).
 3. Procesăm datele de acces astfel încât utilizatorii să acceseze platforma și să putem asigura funcționalitatea platformei. De asemenea, procesăm datele de acces pentru a efectua analize de performanță pe platformă, pentru a îmbunătăți continuu platforma, pentru a corecta erorile cât și pentru a asigura securitatea IT și funcționarea sistemelor noastre și pentru a preveni sau detecta utilizarea abuzivă, în special frauda.
 4. Totodată, procesăm datele de acces pentru a adapta platforma la nevoile utilizatorilor. În acest scop, vă atribuim, de asemenea, ceea ce este cunoscut sub numele de „ID de utilizator unic”. Cu acest ID de utilizator unic, putem asocia rezervările utilizatorului și alte interacțiuni.
 5. Prin crearea unui cont de utilizator, pe platforma web, operatorul va prelucra o serie de date personale, precum: numele și prenumele, parola de logare, adresa de e-mail, numărul de telefon, imagini, data nașterii, dar și alte informații cu caracter personal, care să permită identificarea dumneavoastră ca utilizator al sistemului Linotake.
 6. Asemenea pot fi prelucrate și date privind rezervarea efectuată a utilizatorului, precum: localul la care s-a făcut rezervare, data rezervării, ora rezervării, ziua rezervării, numărul de persoane pentru care s-a facut rezervare, preferințe speciale * vă rugăm să nu introduceți informații personale sensibile în câmpul „preferințe speciale”, dacă s-a anulat rezervarea, dacă s-a onorat sau nu rezervarea.
 7. Procesăm datele despre rezervare pentru a putea gestiona rezervarea, pentru a informa cu privire la starea rezervării utilizatorului și pentru a personaliza platforma pe baza rezervărilor și rezervărilor anterioare.
 8. Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea, etnia, credințele religioase sau politice ale utilizatorilor.
 9. Prin intermediul platformei web, puteți utiliza și funcția de conectare unică (SSO) pentru a crea și a vă conecta la contul de utilizator. Dacă alegeți această caracteristică, vă rugăm să introduceți datele de conectare la rețeaua socială la alegere (de exemplu, Facebook sau Google). Furnizorul SSO respectiv vă va autentifica. Aceste date de conectare nu sunt vizibile pentru noi.
 10. Platforma oferă posibilitatea de a utiliza anumite funcții sociale: puteți lăsa evaluări și recenzii pentru restaurante.
 11. Când utilizați funcțiile de evaluări și recenzii, adresa utilizatorului IP va fi stocată. Aceasta este o măsură de protecție pentru noi în cazul în care cineva publică conținut ilegal, comentarii și / sau contribuții (insulte, propagandă politică interzisă etc.). În astfel de cazuri, trebuie să putem determina identitatea autorului, deoarece acțiunile în justiție pot fi întreprinse pe baza conținutului din comentarii sau postări.
 12. Întrucât platforma noastră servește ca intermediar între utilizator și restaurantul în care faceți rezervarea, procesăm și datele pe care le primim de la restaurantele noastre partenere. În mod similar, este posibil să primim informații de la platforme terțe în cazul în care o rezervare făcută de utilizator pe acea platformă terță parte este făcută de Linotake.
 13. Menținem ceea ce se numește o pagină de fan pe platforma Facebook și Instagram. Atunci când vizitați paginile noastre de social media, datele pot fi colectate în scopuri de cercetare de piață și de publicitate, care sunt stocate în profilurile utilizatorilor folosind pseudonime.
 14. Crearea contului, vizita sau beneficierea de serviciile platformei, reprezintă acordul dumneavoastră pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal introduse.
 15. Prelucrăm aceste date numai prin consimțământ.
 16. Prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau în baza consimțământului atunci când prelucrarea se bazează pe art. 5 alin. (1) „prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţământul subiectului datelor cu caracter personal” sau pe art. 6 alin. (1) lit. (a) „ prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este interzisă, cu excepţia cazurilor în care subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţământul. În cazul subiectului datelor cu caracter personal în privința căruia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se efectuează numai cu obţinerea consimţământului în formă scrisă al tutorelui” din Legea nr. 133/2011, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Capitolul VI

DESTINATARII  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Tratăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor cu grijă și confidențialitate și transmitem aceste date unor terțe părți numai în măsura descrisă admisă. Transmitem date autorităților publice numai dacă există o obligație legală de a face acest lucru ca urmare a unei cereri de informații din partea autorității competente. Asemenea vom putea transmite datele utilizatorului către avocați, executori judecătorești sau instanțe de judecată în cazul în care încălcați obligațiile asumate față de Linotake.
 2. Dezvăluirea datelor cu caracter personal se face conform prevederilor legale.
 3. Dincolo de obligațiile legale față de autoritățile publice, avocați, executori judecătorești sau instanțe de judecată, vom împărtăși informațiile utilizatorului doar cu alți utilizatori ai platformei, cu furnizorii noștri terți care ne asistă în furnizarea platformei sau în cadrul grupului de companiei Linotake.
 4. Transferăm datele de rezervare prin intermediul platformei către restaurantele partenere pentru a permite efectuarea rezervărilor la restaurantele lor numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile indicate, după cum urmează: pentru identificarea utilizatorului, necesar pentru validarea rezervărilor.
 5. Restaurantele vor primi informațiile despre cont (cu excepția parolei) și orice evaluări sau recenzii pe care le introduceți în sistemul platformei. Evaluările și recenziile vor fi publicate, de asemenea, pe platformă, astfel încât să poată fi văzute de toți utilizatorii.
 6. Transmitem date furnizorilor externi de servicii care ne permit să administrăm platforma.

Capitolul VII

DURATA STOCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Procesăm și stocăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor atât timp cât este necesar pentru respectarea obligațiilor noastre și realizării scopurilor pentru care au fost colectate. Prin urmare, stocăm datele atât timp cât relația contractuală cu utilizatorul există și după reziliere numai în măsura în care și atât timp cât legislația aplicabilă o impune.
 2. Toate celelalte date vor fi șterse imediat când vă deconectați de pe platformă. În cazul în care datele rămase nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea unor astfel de obligații, atunci datele în cauză vor fi șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care este necesară prelucrarea ulterioară a acestora pentru păstrarea probelor sau pentru reclamațiile legale supuse termenului de prescripție.
 3. Vom stoca datele utilizatorului în legătură cu rezervarea, chiar dacă rezervarea a fost ștearsă sau anulată. Lucru, necesar pentru justificarea serviciilor pe care le prestăm pentru restaurante, din motiv de facturare, contabilitate, evidență a rezervărilor efectuate în cadrul platformei.
 4. În cazul în care ați solicitat ștergerea rezervărilor, nu vom folosi datele utilizatorului decât pentru scopul descris în pct. 2.

Capitolul VIII

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Linotake tratează securitatea datelor utilizatorului, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, în scopul protecției datelor împotriva accesului neautorizat, pierderii, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate.
 2. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate, care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.
 3. Toate informațiile personale pe care le oferiți vor fi stocate pe serverele noastre securizate.
 4. Vă informăm că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
 5. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea site-ului web.

Capitolul IX

COOKIE-URI

 1. Site-ul web www.linotake.com utilizează cookie-uri.
 2. Cookie-urile sunt informaţii regăsite pe calculatorul utilizatorului, pe telefonul sau tableta acestuia cu scopul de a-i oferi utilizatorului posibilitatea de a comunica şi interacţiona mai facil cu site-ul nostru web şi pentru a ne oferi nouă informaţii despre cum vizitatorii noştri utilizează site-ul web.
 3. Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către utilizator afișează site-ul web. Site-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou site-ul web, browserul accesează și transmite acest fișier către serverul site-ului web.
 4. Cookie-ul nu conține software sau viruși. În principiu utilizarea de cookie-uri nu va duce la identificarea utilizatorului și nu implică colectarea de date cu caracter personal.
 5. Site-ul nostru web foloseşte cookie – uri pentru a ne ajuta să îţi oferim o experienţă de calitate pe internet şi să îmbunătăţim funcţionalitatea site-ului web.
 6. Cookie – urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site web.
 7. Cookie – urile sunt utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe site web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a site-ului web.
 8. De asemenea, cookie – urile pot oferi site-ului web posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing.
 9. Cookie-urile pot fi utilizate pentru furnizarea de reclame personalizate în funcție de interesele utilizatorului.

Capitolul X

DREPTURILE UTILIZATORULUI ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

 1. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de: dreptul de acces, dreptul la informare, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt actuale, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor.
 2.  Pentru exercitarea drepturilor vă rugăm să contactați direct compania Linotake: info@linotake.com.
 3. Informăm că vom putea solicita informații pentru a confirma identitatea utilizatorului, în scopul exercitării drepturilor.

Capitolul XI

DEPUNEREA PLÎNGERII

 1. Dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Linotake, încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere la adresa electronică info@linotake.com sau după caz, la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, la adresa mun. Chișinău, strada Serghei Lazo 48, MD-2004.

Capitolul XII

MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

 1. Politica de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic. În cazul în care, se vor opera modificări sau actualizări vom pune la dispoziție imediat noua Politică de confidențialitate.

* prin acceptarea acestei politici, datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi prelucrate de www.linotake.com, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.